Dow Chemical Envirenment Health & Safety Delivery Technician in Zeeland, Netherlands

The Dow Chemical Company is op zoek naar EH&S Delivery Technician/Technologist (m/f) voor de site in Terneuzen, Nederland .

Deze persoon deelt samen met de Delivery Leader de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het EH&S managementsysteem (werkprocessen, standaards, procedures) om zo te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de site en/of business en om de bedrijfsvergunning te kunnen behouden.

Hij levert praktische ondersteunende activiteiten op het gebied van Environmental, Industrial Hygiene, Health & Safety en Reactive Chemicals voor een of meerdere plants of afdelingen.

Omvang van de rol:

 • Fungeert als de plant/afdelings expert in het handhaven van de EH&S werkprocessen op de werkvloer. Evenals het volbrengen/uitdragen van de EH&S afdelingsdoelstellingen.

 • Deelt zijn/haar specifieke kennis en ervaring met de relevante horizontale en verticale teams binnen de plant/afdeling.

 • Is verantwoordelijk voor de EH&S werkprocessen en schrijft/herziet de plantprocedures en programma’s.

Kritische succesfactoren:

 • Goede communicator die een hoog acceptatie niveau heeft verkregen in het handhaven van de EH&S principes op de werkvloer.

 • Werkt klantgericht en speelt in op de wensen van de afdeling.

 • Heeft kennis van de plant/afdelingsprocessen en de specifieke relaties met milieu eisen.

 • Is op de hoogte van de beschrijvingen en voorschriften in de site milieuvergunning voor de afdelingen/plants die hij ondersteunt.

 • Kan zelfstandig een aan hem toegewezen incident onderzoeken, een Rootcause leiden en een eindrapportage opstellen.

 • Heeft kennis van het volledige BBP proces en kan de rol van BBP coördinator/focal point vervullen.

 • Heeft kennis van de onderstaande EH&S systemen, voor zover van toepassing voor de hem toegewezen afdeling(en)/plant(s):

o Milieu Zorg Systeem

o GIRD

o E&AT

o ODMS

o RIE & Risk Reduction Plan (QEA)

o BRZO ( Besluit Risico Zware Ongevallen)

o ISO 14001

o BMP ( Bedrijfs Milieu Plan)

o Waste reduction Plan

o PUP,(Procedure Use Policy)

o VGM plan for TA

o Compliance Task Tool

o Terneuzen Procedures

o TRA

o Global Standards

 • Heeft uitgebreide kennis van de EH&S vereisten die zijn vastgelegd door de business, site en overheid voor de hem toegewezen plant(s)/afdeling(en). Evenals van de naleving van de desbetreffende vereisten.

 • Heeft kennis / kunde om via Internet/Intranet of andere media specifieke kennis over EH&S deelgebieden op te zoeken. Dit geldt voor zowel Dow interne informatie als externe informatiebronnen.

 • Heeft kennis van het volledige QEA systeem en is in staat om risico inschattingen te maken, meetprogramma’s op te stellen en uit te voeren en over de resultaten, conclusies en aanbevelingen te rapporteren

Verantwoordelijkheden:

 • Implementeert gedetailleerde dagelijkse EH&S programma's (Environmental, Industrial Hygiene, Health &Safety en Reactive Chemicals, ), waarbij gebruik wordt gemaakt van de EH&S werkprocessen, -standaards en -procedures.

 • Zorgt ervoor dat de aspecten van de Operating Discipline voor wat betreft Environmental, IH, Health & Safety en Reactive chemicals adequaat zijn en worden toegepast om Veiligheid, Gezondheid en Milieu gerelateerde prestatiedoelen te bereiken. In de meeste gevallen voert deze persoon de rol van sectie-eigenaar uit voor de Veiligheid, Gezondheid en Environmental-sectie van Operating Discipline.

 • Handelt als de Afdeling/Plantresource voor gerelateerde EH&S-informatie over procedures, richtlijnen en standaards.

 • Is de primaire contactpersoon voor de hem toegewezen Afdeling(en)/Plants) op het gebied van Environmental, IH, H&S, Reactive chemical-zaken.

 • Begeleidt en ondersteunt teams en individuen bij EH&S-gerelateerde taken en activiteiten.

 • Assisteert bij het ontwikkelen en behalen van de EH&S-doelen van het betreffende werkgebied op de hem toegewezen plant(s)/afdeling(en) en draagt waar nodig EH&S specifieke kennis en kunde aan om de doelstellingen te bereiken.

 • Draagt zorg voor de coördinatie van uitvoer en opvolging van de door Dow en de overheid verplichte taken op het gebied van Environmental, IH en Reactive Chemicals. Doet tevens de gegevensverzameling, analyse en rapportage voor de hem toegewezen Plant(s)/Afdeling(en) voor deze vakgebieden.

 • Neemt volgens geldende vereisten deel aan beoordelingen en projecten die betrekking hebben op Environmental, IH, H&S en Reactive Chemicals.

 • Monitort de voortgang van de nalevingstaken via MTL/CTT en corrigeert in overleg met Plant leadership.

 • Voert, na afstemming met de Delivery leader, onderzoeken uit naar incidenten en documenteert bevindingen hierover conform geldende regels. Zorgt voor follow-up acties om herhaling van de betreffende incidenten te voorkomen.

 • Maakt actief deel uit van Site EH&S Technician overleg en vervult site gerichte taken vanuit dit team.

 • Coördineert de planning van EH&S-gerelateerde audits. Heeft een coördinerende rol binnen het afdelings RCLT.

Opleidingseisen:

 • Is in het bezit van een technische MBO niveau 4 opleiding (WTB, E, PT of equivalent).

 • Is in het bezit van een geldige MVK en/of MMK certificaat.

 • Heeft een gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

 • Minimaal 3 jaar ervaring in zijn/haar EH&S delivery technician rol of bewezen andere equivalente ervaring

 • Zorgt er steeds voor dat kennis op gebied van EH&S actueel en accuraat blijft door het regelmatig volgen van training, beurs- of congresbezoek op gebied van EH&S.

 • Zorgt er tevens voor dat deze kennis gedeeld wordt binnen het EH&S Technician netwerk.

Over Dow:

DOW (NYSE: DOW) combineert de kracht van wetenschap en technologie om met passie te ontwikkelen wat essentieel is voor menselijke vooruitgang. Het bedrijf ondersteunt innovaties die waarde halen uit materialen, polymeren, chemische en biologische wetenschap om veel van de grootste uitdagingen en problemen in de wereld aan te gaan, zoals de behoefte aan vers voedsel, veiliger en duurzamer transport, schoon water, efficiënt energiegebruik, duurzamere infrastructuur en toenemende landbouwactiviteiten. Dow's geïntegreerde, marktgestuurde portfolio biedt een breed scala aan technologiegebaseerde producten en oplossingen aan klanten in 175 landen en in sectoren met een grote groei, zoals verpakking, infrastructuur, transport, klantenzorg, elektronica en landbouw. In 2016 had Dow een jaarlijkse omzet van $ 48 miljard en waren er wereldwijd ongeveer 56.000 medewerkers in dienst. De meer dan 7.000 productgroepen van het bedrijf worden vervaardigd op 189 locaties in 34 landen wereldwijd. Verwijzingen naar ‘Dow’ of ‘Het Bedrijf’ hebben betrekking op The Dow Chemical Company en haar geconsolideerde dochterondernemingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Meer informatie over Dow is te vinden ophttp://www.dow.com/.

Title:

Envirenment Health & Safety Delivery Technician

Location:

Netherlands-Zeeland-Terneuzen

Requisition ID:

1702915